Waterzuivering met behulp van waterplanten

In de loop der jaren komen er meer en meer waterzuiveringsstations die met behulp van waterplanten het water zuiveren. Men kan hiervoor helofyten en hydrofyten voor gebruiken. Helofyten zijn planten die ingeworteld zijn in de bodem en boven het wateropppervlakte uitsteken. Hydrofyten daarentegen zijn al dan niet volledig ondergedoken waterplanten.

We bespreken hieronder enkel de helofytenfilters. Als belangrijkste gewas wordt gebruik gemaakt van riet.

Riet heeft enkele belangrijk voordelen zoals :

  1. produceert veel dunne stengels met andere woorden een groot vasthechtingsoppervlakte voor microscopische organismen en er kan geen algen groei optreden;
  2. produceert stevige stengels die stormen kunnen doorstaan en de winter moeiteloos overleven;
  3. het biedt goede weerstand tegen “chemische stoten”.

De belangrijkste nadelen zijn de lange opbouwfase vooraleer het rietveld goed werkt en de gevoeligheid voor vraat tijdens de opbouwfase.

Andere planten die veel worden gebruikt zijn: mattenbies (Scirpus lacustris), gele lis (Iris pseudacorus), carex in soorten, enz.......

Er worden op dit ogenblik 3 types van helofytenfilters gebruikt, namelijk :


Opzoeken

Nieuws

Lancering van onze nieuwe website

Meer info